Privacy verklaring


www.fotografiesaartje.be

saartje@fotografiesaartje.beFotografie Saartje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie kan je mij steeds contacteren via saartje@fotografiesaartje.be.Persoonsgegevens die ik verwerk

Fotografie Saartje verwerkt persoonsgegevens zoals een klant die zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen. Afhankelijk van de door jou ingevulde velden verwerk ik je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.


De website heeft niet het doel gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.


Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

Ik verwerk je persoonsgegevens zodat ik je kan bellen of mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen of diensten bij jou af te leveren. Ik verzamel deze gegevens met jouw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.


Bewaartermijn

Fotografie Saartje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.


Derden

Fotografie Saartje verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluit ik een verwerkingssovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotografie Saartje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wijzigen en overdragen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Fotografie Saartje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kan hiervoor een mail sturen naar saartje@fotografiesaartje.be.


Klachten

Tenslotte wil ik je meegeven dat je beschikt over het recht een klacht in te dienen. In België kan je hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Fotografie Saartje


Steltloper bv

Retie | Nachtegaallaan 7

Tel. +32 473 96 58 90

BTW BE 0794 318 350